Expertise

Facilitair & IT

Binnen Tribe Facilitair & IT, afgekort FIT, helpen we organisaties bij de inkoop van of bij het inschrijven op facilitaire of IT gerelateerde aanbestedingen. Met een team van deskundige en bevlogen consultants weten we wat er speelt in deze branche en de aanbestedingsmarkt. Door best practices met elkaar te delen en onze ervaringen te bundelen voorzien wij jou van nieuwe inzichten, dagen je uit verder te denken en adviseren in lange termijn strategie voor het winnen van aanbestedingen.

Daarbij volgen we de voor de branche belangrijke kernthema’s als duurzaamheid & vitaliteit, werkplekomgeving, beleving en data gestuurd werken op de voet. Onze Rogers delen dit actief binnen onze tribe en met onze opdrachtgevers. We zijn onder andere actief in: · Facilitair: Catering & warme dranken, schoonmaak & sanitaire voorzieningen, bedrijfskleding, BPM en schoeisel, beveiliging, verhuisdiensten en drukwerk. · IT: Circulaire IT hardware, student informatie systemen, administratiesystemen, telematicadienstverlening, glasvezel en contactcenterdiensten. We gaan regelmatig naar beurzen, volgen webinars en seminars, hebben een opleidingsprogramma met daarin verschillende opleidingen en trainingen en organiseren vier keer per jaar een interne kennisdelingssessie. Zo zijn we volledig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de facilitaire en IT branche.

360° methode

Onze Roger Methodiek ‘360°Tendermanagement’ staat voor het hebben van kennis van beide kanten van de tafel. Hierin is Roger uniek.

Deze aanpak is ontstaan vanuit de overtuiging dat het resultaat van een aanbesteding de start is van een duurzame samenwerking. Dat betekent dat je als aanbestedende dienst moet excelleren in het centraal zetten van de uitdaging. Als inschrijver moet je excelleren in het begrijpen van deze uitdaging en hier een heldere oplossing op bieden. We zijn hierin je strategisch en uitvoerend partner in alle facetten van het proces en zetten daarvoor een multidisciplinair tenderteam per opdracht in. Met onze 360° methodiek pakken wij de aanbestedingen voor je op: doelmatig en met oog voor de markt. Wie bieden de juiste kennis, handelen effectief en efficiënt en zijn daarmee voor jou succesvol.

FIT voor aanbestedingen

We zoeken samen met jou naar de beste inkoop- of inschrijfstrategie gebaseerd op onze 360 methodiek. We kijken naar de ‘vraag achter de vraag’, bepalen koers en strategie, brainstormen met de juiste stakeholders en werken een compleet plan voor jou uit. Om jouw organisatie maximaal te ondersteunen werken we altijd met twee vaste consultants aan een opdracht. Hiermee borgen we kennis van de opdracht(gever) en zorgen we voor flexibiliteit en beschikbaarheid. Zo houden we continu grip op het proces.

Focus op duurzame partnerships

Naast grip op het aanbestedingsproces denken we graag met jullie mee over strategie op de lange termijn, kijken we naar innovaties binnen de branche en kunnen we een hitlist samen stellen van interessante aanbestedingen, opdrachtgevers en contactpersonen.