Delen op

Blog

De markt uitdagen met Rapid Circular Contracting

Verantwoord en circulair inkopen


Rapid Circular Contracting (RCC) komt de laatste jaren steeds vaker voor. Zo ook in de Bouw & Infra sector. RCC is een manier om maatschappelijk verantwoord en circulair in te kopen en de markt uit te dagen om te innoveren. Hiermee kan effectief worden bijgedragen aan het realiseren van de klimaatdoelen en een circulaire economie. Hiervoor moeten opdrachtgevers wel vaker gebruik maken van circulaire aanbestedingsvormen.

Wat is RCC?

RCC is een manier van inkopen die is ontwikkeld door Stichting Circulaire Economie. Bij het gebruik van RCC wordt er in de aanbesteding niet langer gewerkt met uitgebreide bestekken, maar selecteren opdrachtgevers partijen op expertise, vakmanschap en innovatievermogen.

De methode wijkt af van de traditionele manier van aanbesteden. Er wordt geen gebruikt gemaakt van een klassiek Programma van Eisen (PvE) waarin alles vooraf is gedefinieerd en bepaald, maar wordt er gewerkt met een Programma van Ambities (PvA). Hierin geeft de opdrachtgever aan wat de ambities zijn, wat het plafondbudget is en aan welke voorwaarden de ambities moeten voldoen. Inschrijvers geven in hun beantwoording aan wat de mogelijkheden zijn en beschrijven vervolgens per ambitie hun Visie, Aanpak en Kunde (VAK). De partij die dit het best doet komt in aanmerking voor gunning. Tot dit moment zijn er nog geen ontwerpschetsen, begrotingen of iets dergelijks opgesteld. Dit komt pas aan de orde in het uiteindelijke RCC team. Vanuit hun gecombineerde kennis en kunde bepalen opdrachtnemer en opdrachtgever de optimale uitwerking.
Deze vorm vereist een ‘partnership’, waarin de partners gezamenlijk ontwikkelen en ontwerpen en tot het gewenste eindresultaat komen.

Waarom RCC?

Hogere kwaliteit en waarde creatie
Je creëert samen een circulaire prestatie die gericht is op kwaliteit, innovatie en vertrouwen.

Optimaal gebruik maken van de competenties van de opdrachtnemer
Bij traditionele aanbestedingen is er vaak geen ruimte voor innovatieve ideeën, omdat alternatieven oplossingen niet worden toegestaan. Bij RCC benutten opdrachtnemers hun kennis en kunde optimaal. Hierdoor is er ruimte om innovatieve oplossingen te presenteren.

Geen vooraf gedefinieerd PvE
Je bent flexibeler en biedt meer ruimte voor innovatieve oplossingen. Het PvE wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer samen tot stand gebracht. Deze aanpak werkt onder meer goed bij complexe trajecten waar opdrachtgevers de juiste kennis missen.

Lagere kosten
Een opdrachtgever bespaart tijd en geld in de voorfase van een aanbestedingstraject. Je hoeft namelijk niet meer vooraf een uitgebreid PvE op te stellen. En de opdrachtnemers hoeven geen risico-opslag op te nemen, omdat zij geen oplossing hoeven voor te leggen die juridisch en financieel sluitend is.

Wat zijn de uitdagingen?

Vertrouwen
Een PVE geeft schijnveiligheid. Het lijkt erop dat alles is ‘dichtgetimmerd’ en je niets anders krijgt dan hetgeen is uitgevraagd. Toch blijkt in de praktijk vaak het tegendeel. Bij RCC dien je de zaken uit handen te geven en vooraf niet alles te willen weten. Als opdrachtgever leg je veel verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Je gaat uit van hun kennis en kunde. Hiervoor is vertrouwen en transparantie benodigd. Samen kom je tot het gewenste resultaat. Het is hierbij wel van belang dat vooraf de ambities goed en duidelijk worden geformuleerd.

Cultuur
De aanpak van opdrachtgevers zal moeten veranderen en er dient opnieuw gekeken te worden naar de manier van inkopen. Dit gebeurt niet in een keer en hierin investeren is een voorwaarde.

Wat zijn de verschillen met andere vormen?

Het grootste verschil van RCC ten opzichte van de veelvoorkomende contractvormen, variërend van traditioneel tot een bouwteam en geïntegreerd contract, is dat er gewerkt wordt met de 8 RCC-principes. Mooi voorbeeld van één van de 8 RCC principes is ‘deskundigheid boven hiërarchie, wie het weet mag het zeggen’. Het tweede grote verschil is het ontbreken van een Programma van Eisen of bestek in de aanbestedingsfase. RCC richt zich puur op de ambities. Dit zijn de doelen die gerealiseerd moeten worden. Hoe dit gebeurt, dat bepaal je samen na de gunning.

De stap nemen?

De Bouw & Infra sector heeft een cruciale rol in de ontwikkeling en inrichting van ons land. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Het gebruik van RCC kan goed helpen om deze transitie te stimuleren en wellicht zelfs af te dwingen.

Wil je met ons hierover sparren, ben je op zoek naar hulp bij aanbestedingen of juist op zoek naar goede begeleiding bij inkooptrajecten? Roger staat voor je klaar! Vul onderstaand formulier in. We komen graag met je in contact!