Expertises

HR-diensten

Als HR tribe zetten wij ons elke dag in om mensen duurzaam binnen de overheid, het onderwijs en de zorg te verbinden via tenders. Dat doen we met onze persoonlijke, open en eerlijke aanpak. Als specialist onderscheiden we ons door onze 360°-aanpak. Om de markt te begrijpen moet je er volgens Roger middenin staan. Daarom bundelen we onze HR procurement en tendermanagement expertise. Zo bekijken en benaderen we HR-tenders vanuit alle kanten. “Samen maken we het succesvol” niet alleen extern, maar ook intern. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit bewijzen en borgen we met vier kernwaarden die we uitspreken: kwaliteitsborging, kennisdeling, groei en fun.

360° methode

Onze Roger Methodiek ‘360°Tendermanagement’ staat voor het hebben van kennis van beide kanten van de tafel. Hierin is Roger uniek.

Deze aanpak is ontstaan vanuit de overtuiging dat het resultaat van een aanbesteding de start is van een duurzame samenwerking. Dat betekent dat je als aanbestedende dienst moet excelleren in het centraal zetten van de uitdaging. Als inschrijver moet je excelleren in het begrijpen van deze uitdaging en hier een heldere oplossing op bieden. We zijn hierin je strategisch en uitvoerend partner in alle facetten van het proces en zetten daarvoor een multidisciplinair tenderteam per opdracht in. Met onze 360° methodiek pakken wij de aanbestedingen voor je op: doelmatig en met oog voor de markt. Wie bieden de juiste kennis, handelen effectief en efficiënt en zijn daarmee voor jou succesvol.

Alles gericht op succes

Door met onze aanpak te focussen op structuur van het proces winnen we tijd om de toegevoegde waarde van jullie organisatie vast te leggen en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Dit zorgt voor de succesfactor. We maken gericht een plan, bepalen samen koers en strategie, brainstormen met de juiste stakeholders en werken dit uit. Daarbij houden we dus continu grip op het proces.

Binnen de HR tribe is er extra aandacht voor de mens

“Samen maken we het succesvol”

De HR tribe is onderverdeeld in 7 disciplines, waaronder diverse focusgebieden vallen. Om de kennis per discipline te waarborgen is iedere tribelid verantwoordelijk voor een eigen discipline. Dit houdt in dat zij de ontwikkelingen bijhouden en deze kennis met u delen, zodat we altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en deze mee kunnen nemen in het schrijven van aanbestedingen.

De wereld van HR ziet er anders uit dan enkele jaren geleden. We leven in tijden van constante vernieuwing en verandering, dat is voor HR niet anders. Gelukkig niet alleen negatief, maar ook positief. Het biedt kansen voor organisaties om het juist nu anders te organiseren. Welke thema’s zien we voor HR de komende jaren en staan bovenaan de agenda? Velen zullen voor u niet nieuw zijn, maar zijn en blijven onderwerpen die van belang zijn om mee te blijven worden opnieuw genoemd door HR-professionals.

Krappe arbeidsmarkt, vitale & mentale gezondheid, veranderende functieprofielen en digitalisering HR-processen.

Benieuwd naar dit onderwerp?

Vraag het onze experts

Demi Bonthuis

Consultant

Arja Schep

Tribeleader HR-diensten