Expertises

Aanbesteding (tender) bouw

De Tribe Bouw & Infra begeleidt aanbestedingen binnen de domeinen infra/GWW, installatietechniek, utiliteits- & woningbouw en groen & openbare ruimte. Dit doen we aan de inschrijvende kant voor zowel kleine als grote aannemers en installateurs.

Tender bouw en infra tender

Ook zijn we actief aan de inkopende kant voor de overheid en speciale sectorbedrijven. De Rogers in deze Tribe hebben de ervaring, technische expertise en markt- en juridische kennis om alle aspecten van uw tender te ondervangen in een doeltreffende aanbestedingsprocedure of inschrijving. Al bijna 10 jaar begeleiden we jaarlijks tientallen aanbestedingen in (woning)bouw, groenonderhoud en GWW. Deze lopen uiteen van een bestek onder de UAV tot complexe geïntegreerde contracten in diverse aanbestedings- en contractvormen zoals een concurrentiegerichte dialoog, openbare aanbestedingen bouw en design & build.

360°-methode bij een aanbesteding in de bouw

Rogier is uniek in het hebben van kennis van beide kanten van het verhaal. Dit komt naar voren in onze Roger Methodiek ‘360° Tendermanagement’. Het resultaat van een tender is de start van een voortdurende samenwerking, daar zijn wij van overtuigd. Dit houdt in dat een aanbestedende dienst zich moet onderscheiden in het op de voorgrond zetten van de uitdaging. Schrijf je je in op een aanbesteding? Dan moet je laten zien dat je de uitdaging volledig begrijpt en aantonen dat je hier een duidelijk en gunstig resultaat voor kunt leveren. Dit proces geldt voor allerlei soorten aanbestedingen, zoals openbare aanbestedingen bouw, aanbestedingen GWW, aanbestedingen woningbouw, groen aanbestedingen en aanbestedingen groenonderhoud. Roger is jouw strategisch en uitvoerend partner bij alle onderdelen van dit proces. Hiervoor zetten wij per opdracht een multidisciplinair tenderteam in. Door middel van onze 360º-methodiek kunnen wij de tenders voor jou aanpakken. Dit doen wij doelgericht en we kijken naar de markt. Door de juiste kennis te bieden, en doeltreffend en efficiënt te handelen, zorgen wij voor een geslaagd resultaat voor jou. 

Alles gericht op een succesvolle aanbesteding

Of het nu gaat om het opstellen van een aanbesteding of het inschrijven daarop; het draait om een behoefte die ingevuld moet worden. Met onze gestructureerde aanpak focussen we op het achterhalen van de kernvraag. Op basis van dat inzicht bepalen we samen de strategie en maken we gericht een plan. Door gebruik van analyses en brainstorms werken we dit uit. Zo creëren we maximale meerwaarde voor alle partijen en houden we continu grip op het proces.

De sleutel tot succes in aanbesteding GWW, (woning)bouw, groen en infra

Het begeleiden van een aanbesteding in de GWW/infra, (woning)bouw en groen vraagt om meer dan aanbestedingstechnische kennis. Het gaat om een integrale benadering waarbij aanpak, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en het bouw- en aanbestedingsrecht een belangrijke combinatie tot succes vormen. Onze Rogers zijn ervaren tendermanagers, inkopers en EMVI-specialisten uit de sector. Zij weten de best passende procedures op te zetten voor de aanbesteding, en andersom dagen zij inschrijvers uit om tot een aanpak te komen die de doelstellingen raakt en daarbij toegevoegde waarde biedt.

Kernthema’s waar we veel mee te maken hebben zijn:

  • Uitvoering & projectmanagement
  • Onderhoud & assetmanagement
  • Duurzaamheid, circulariteit & MVO
  • Systeemintegratie
  • Hinderbeperking & omgevingsmanagement.
  • Samenwerking (in bouwteams)