Expertises

Bouw & Infra

De Tribe Bouw & Infra begeleidt aanbestedingen binnen de domeinen infra/GWW, installatietechniek, utiliteit- & woningbouw en groen & openbare ruimte. Dit doen we aan de inschrijvende kant voor kleine tot grote aannemers en installateurs.

Ook zijn we actief aan de inkopende kant voor overheden en speciale sectorbedrijven. De Rogers in deze Tribe hebben de ervaring, technische expertise, markt- en juridische kennis om alle aspecten van uw tender te ondervangen in een doeltreffende aanbestedingsprocedure of inschrijving. Al bijna 10 jaar begeleiden we jaarlijks tientallen tenders in deze domeinen. Deze lopen uiteen van een bestek onder de UAV tot en met complexe geïntegreerde contracten in diverse aanbestedings- en contractvormen zoals een concurrentiegerichte dialoog, bouwteam en design & build.

360° methode

Onze Roger Methodiek ‘360°Tendermanagement’ staat voor het hebben van kennis van beide kanten van de tafel. Hierin is Roger uniek.

Deze aanpak is ontstaan vanuit de overtuiging dat het resultaat van een aanbesteding de start is van een duurzame samenwerking. Dat betekent dat je als aanbestedende dienst moet excelleren in het centraal zetten van de uitdaging. Als inschrijver moet je excelleren in het begrijpen van deze uitdaging en hier een heldere oplossing op bieden. We zijn hierin je strategisch en uitvoerend partner in alle facetten van het proces en zetten daarvoor een multidisciplinair tenderteam per opdracht in. Met onze 360° methodiek pakken wij de aanbestedingen voor je op: doelmatig en met oog voor de markt. Wie bieden de juiste kennis, handelen effectief en efficiënt en zijn daarmee voor jou succesvol.

Alles gericht op een succesvolle aanbesteding

Of het nu gaat om het opstellen van een aanbesteding of het inschrijven daarop; het draait om een behoefte die ingevuld moet worden. Met onze gestructureerde aanpak focussen we op het achterhalen van de kernvraag. Op basis van dat inzicht bepalen we samen de strategie en maken we gericht een plan. Door gebruik van analyses en brainstorms werken we dit uit. Zo creëren we maximale meerwaarde voor alle partijen en houden we continu grip op het proces.

De sleutel tot succes in bouw & infra

Het begeleiden van een aanbesteding in de bouw & infra vraagt om meer dan aanbestedingstechnische kennis. Het gaat om een integrale benadering waarbij aanpak, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en het bouw- en aanbestedingsrecht een belangrijke combinatie tot succes vormen. Onze Rogers zijn ervaren tender managers, inkopers en EMVI-specialisten uit de sector. Zij weten de best passende procedures op te zetten voor de aanbesteding. En andersom dagen zij inschrijvers uit om tot een aanpak te komen die de doelstellingen raakt en daarbij toegevoegde waarde biedt.

Kernthema’s waar we veel mee te maken hebben zijn:

  • Uitvoering & projectmanagement
  • Onderhoud & assetmanagement
  • Duurzaamheid, circulariteit & MVO
  • Systeemintegratie
  • Hinderbeperking & omgevingsmanagement.
  • Samenwerking (in bouwteams)