Consultancy

Procuremanagement

Roger begeleidt (publieke) organisaties bij procuremanagement: we zijn specialisten in het complete proces van inkoopstrategie tot inkoop consultancy. Wij adviseren je graag over de beste inkoopstrategie voor jouw organisatie. Daarbij zijn we resultaat- en innovatiegericht in het proces en het resultaat. We zorgen dat jouw doelstellingen voorrang hebben en helpen je deze te behalen.

Inkoopstrategie bepalen: tactische inkoop managen

Procuremanagement bij Roger start bij het bepalen van een inkoopstrategie. Het contracteren van leveranciers vraagt om maatwerk, want elke markt en elk type inkoopbehoefte is anders. Het tactisch inkoopproces binnen de Zorg, ICT of Bouw is niet vergelijkbaar. Daarnaast kent elke branche haar eigen innovaties. Daarom bieden wij altijd maatwerk en passen we verschillende inkoopstrategieën en -procedures toe. Voordat we de markt op gaan, bepalen we samen met jou hoe je tactisch kunt inkopen met een zo groot mogelijke kans van slagen. Zo kunnen we samen een goede inkoopstrategie bepalen.

Het belang van innovatiegericht inkopen

Innovatiegericht inkopen wordt in Europa al langer succesvol gedaan, vaak met gebruikmaking van de concurrentiegerichte dialoog. Wij hebben de kennis, kunde en jaren van ervaring om deze procedure zo voor je in te richten dat hij een maximale invulling geeft aan jouw inkoopdoelen. Deze intensieve procedure is gericht op het samenwerken met leveranciers en vraagt om een goed doordachte marktbenaderingsstrategie. Een strategie die we graag samen met jou inrichten.

Ook bij reguliere aanbestedingen kiezen we voor een innovatieve en resultaatgerichte benadering. We verenigen doelmatigheid en rechtmatigheid in deze procedures, waarbij we jouw te behalen doelstellingen voorrang geven. We werken naar pragmatische, op functionele specificaties steunende aanbestedingen toe en geven leveranciers de maximale ruimte om hun toegevoegde waarde in de inkoop aan je te bewijzen.

Strategische inkoop met een inkoop consultant

Strategisch inkoopmanagement kent verschillende dimensies en vraagstukken. Afhankelijk van de organisatievorm, kerntaken (core business) en ambities van jouw organisatie, worden andere eisen gesteld aan de inkooporganisatie en -behoeften. Een regie-organisatie met een verregaande vorm van uitbesteding vraagt om een andere invulling van de inkooptaak dan een uitvoerende organisatie met veel roerende en onroerende zaken in eigen beheer. Wanneer je gebruik maakt van procuremanagement consultancy analyseren onze Rogers, samen met jou, jullie strategische vraagstukken en lossen deze op. En met een vastomlijnd resultaat: een organisatieadvies, inkoopbeleid, inkoophandboek, inkoopscan (aanbestedingskalender), leveranciersstrategie of inkoopstrategie.

Inkoop consultancy: hulp bij inkoopmanagement

Met innovatiepartnerschap is er een nieuwe aanbestedingsvorm ontstaan. Met het introduceren van deze nieuwe aanbestedingsvorm, is er voor overheden een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om in co-creatie met leveranciers oplossingen voor nog niet opgeloste problemen te ontwikkelen.

Wanneer je kiest voor inkoopadvies van Roger, kies je voor inkoop consultancy op maat. Wij bieden maatwerkadvies voor zowel de juridische als de doelmatigheid vraagstukken die bij deze nieuwe procedure en andere procedures komen kijken. Roger weet hoe je de juiste marktpartijen benadert en hoe je zorgt voor een correcte toepassing van het innovatiepartnerschap. Zo kun je echt verder met ons inkoopadvies. Heb je behoefte aan procuremanagement advies? Neem gerust contact met ons op!

Henk de Waal

Consultant

Jeroen Veenendaal

Product Owner Inkoop

Robin Verheijden

Consultant