Consultancy

Procuremanagement

Het Roger team begeleidt (publieke) organisaties bij het complete inkoopproces: van strategie tot daadwerkelijk inkopen. Onze specialisten weten alles van resultaat- en innovatiegericht inkopen.

Tactische inkoop - Europese aanbestedingen

Leveranciers contracteren is maatwerk. Elke markt en elk type inkoopbehoefte is weer anders; beiden hebben specifieke kenmerken. Het proces van inkopen binnen de Zorg, ICT en de Bouw valt niet met elkaar te vergelijken. En om er nog een schepje bovenop te doen: elke branche waarin we opereren kent haar eigen innovaties. Precies om die reden bieden wij altijd maatwerk en passen we verschillende aanbestedingsstrategieën en -procedures toe. Voordat we de markt op gaan, bepalen we samen met jou welke aanbestedingsstrategie de grootste kans van slagen heeft.

Concurrentiegerichte dialoog

Innovatiegericht inkopen wordt in Europa al langer succesvol gedaan, vaak met gebruikmaking van de concurrentiegerichte dialoog. Wij hebben de kennis, kunde en jaren van ervaring om deze procedure zo voor je in te richten dat hij een maximale invulling geeft aan jouw inkoopdoelen. Deze intensieve procedure is gericht op het samenwerken met leveranciers en vraagt om een goed doordachte marktbenaderingsstrategie. Een strategie die we graag samen met jou inrichten.

Openbare en niet-openbare aanbestedingen

Ook bij reguliere aanbestedingen kiezen we voor een innovatieve en resultaatgerichte benadering. We verenigen doelmatigheid en rechtmatigheid in deze procedures, waarbij jouw te behalen doelstellingen prevaleren. We werken naar pragmatische, op functionele specificaties gestoelde aanbestedingen toe en geven leveranciers de maximale ruimte om hun toegevoegde waarde in de inkoop aan je te bewijzen.

Innovatiepartnerschap

Met het introduceren van deze nieuwe aanbestedingsvorm, is er voor overheden een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om in co-creatie met leveranciers oplossingen voor nog niet opgeloste problemen te ontwikkelen. Wij bieden maatwerkadvies voor zowel de juridische- als de doelmatigheidsvraagstukken die deze nieuwe procedure met zich meebrengt. Roger weet hoe je de juiste marktpartijen benaderd en hoe je zorgt voor een correcte toepassing van het innovatiepartnerschap.

Strategische inkoop

Strategisch inkoopadvies kent verschillende dimensies en vraagstukken. Afhankelijk van de organisatievorm, kerntaken (core business) en ambities van jouw organisatie, worden andere eisen gesteld aan de inkooporganisatie en -behoeften. Een regie-organisatie met een verregaande vorm van uitbesteding vraagt om een andere invulling van de inkooptaak dan een uitvoerende organisatie met veel roerende en onroerende zaken in eigen beheer. In dit speelveld analyseren wij voor jou diverse strategische vraagstukken en lossen deze op. En met een vastomlijnd resultaat: een organisatieadvies, inkoopbeleid, inkoophandboek, inkoopscan (aanbestedingskalender), leveranciersstrategie of aanbestedingsstrategie.