HR Diensten

Administratie aanbesteden

Binnen de HR Tribe zijn meerdere sub-branches te vinden, waaronder de sub-branche Administratie. Deze sub-branche heeft betrekking op verschillende diensten en processen die te maken hebben met het beheer van administratieve taken en verantwoordelijkheden binnen een organisatie. Hierbij gaat het om het vastleggen, bewaren, verwerken en presenteren van financiële gegevens en andere administratieve informatie.

Administratie aanbesteden

Bij administratie aanbesteden, kun je denken aan een opdracht voor het uitvoeren van bepaalde diensten, waaronder:

  • Boekhouding: financiële transacties bijhouden, bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven registreren, facturen opstellen en betalingen verwerken;
  • Salarisadministratie: alle mogelijke aspecten van salarisuitbetaling beheren, inclusief salarissen berekenen, belastingen en premies afdragen, en loonstroken opstellen;
  • Facturatie: zorg dragen voor facturen en betalingen voor geleverde diensten en producten;
  • Archivering: administratieve documenten en gegevens vastleggen en opslaan, zoals facturen, contracten en correspondentie;
  • Rapportage: financiële rapporten opstellen, bijvoorbeeld jaarrekeningen, balansen, en winst- en verliesrekeningen.

Wat is een administratie tender?

Een administratie tender is te vinden in verschillende vormen, dit is namelijk afhankelijk van de specifieke dienst die aangeboden wordt. Een organisatie kan een administratie tender uitschrijven voor verschillende opdrachten.

Boekhouding

De aanbestedende partij kan administratie aanbesteden voor het beheer van financiële administratie, bijvoorbeeld facturen en betalen verwerken, of het opstellen van financiële overzichten.

Salarisadministratie

Een organisatie kan een administratie tender schrijven voor de uitvoering van salarisadministratie, zoals salarissen berekenen of belastingen en premies afdragen.

Archivering

De aanbestedende partij schrijft bijvoorbeeld een administratie tender voor het beheer van de archivering van administratieve documenten, bijvoorbeeld facturen, correspondentie of contracten. Het bedrijf dat de opdracht aanneemt kan dan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een digitaal archiveringssysteem, documenten digitaliseren, of procedures opstellen en optimaliseren voor het opslaan en terugvinden van documenten.

Rapportage

De aanbestedende partij wil bijvoorbeeld administratie aanbesteden voor het opstellen van financiële rapportages, bijvoorbeeld de jaarrekeningen of balansen. Dit kan betekenen dat de opdrachtnemer de verantwoordelijke is voor het verzamelen van financiële gegevens, rapportages opstellen en deze informatie presenteren aan het management of andere belangrijke partijen.

Waarom Roger bij administratie tender?

Een administratie tender schrijven vraagt om expertise op verschillende gebieden. De aanbestedende partij heeft niet alleen kennis nodig van de inhoud van de opdracht, maar moet ook weten hoe dit goed verwoord kan worden bij het schrijven van de administratie tender. Onze Rogers hebben kennis van zowel administratie aanbesteden, als het inschrijven op een administratie tender. Door onze jarenlange ervaring, kunnen wij de aanbestedende partij goed helpen bij het verwoorden van de behoeften. Hierdoor kunnen onze Rogers de aanbestedende partij steunen bij het schrijven van de administratie tender. Naast onze kennis over inkoop, kunnen we bedrijven helpen bij het inschrijven op de administratie tender. Wij helpen een bedrijf bij het verwoorden van hun oplossing voor de opdracht, om zo een succesvolle aanbesteding tot stand te laten komen. Echter zullen wij bedrijf X niet helpen bij het inschrijven op een administratie tender, als wij organisatie Y hebben geholpen bij het schrijven van de tender. Zo houden we het proces zo eerlijk mogelijk.

De expertises van Roger

Onze Rogers hebben kennis van verschillende branches en sub-branches. Bekijk ook eens onze andere expertises:

Benieuwd naar dit onderwerp?

Vraag het onze experts

Demi Bonthuis

Consultant

Arja Schep

Tribeleader HR-diensten