Onze unieke methode

360°-tenderspecialisten

Duurzame groei realiseren door de beste partijen via tenders met elkaar te matchen. Dat vraagt om een allesomvattende 360°-aanpak. Door onze procure- en tendermanagement expertise te bundelen, kunnen we tenders vanuit alle kanten bekijken en benaderen.

Bepalende bouwstenen

Tijdens het gehele project houden wij grip op zowel het proces als de inhoud. Van aanvraag tot uitvoer; wij beschikken over de juiste skills op elk aspect van het tenderen. 

Bij iedere aanbesteding of RFP die Roger oppakt, brengen we jouw dienstverlening en de klantvraag in kaart op basis van de hieronder uitgewerkte bouwstenen. Iedere tender, branche en organisatie is anders, de input bij elke bouwsteen is dus ook van deze factoren afhankelijk. Vanuit deze bouwstenen komen we samen tot het beste aanbod voor de klant:

 1. Klantvraag. Wat is de (interne) klantvraag? En vooral ook: wat is de vraag achter de vraag? Waar moet de organisatie precies antwoord op geven? We analyseren wat de kernbehoefte is van de aanbestedende dienst. 
 2. Visie. De klant heeft een vraag en daarop formuleren we samen een passend antwoord. Wat is de visie van de organisatie op de aanpak, op de klantvraag en de klantbehoefte? En in hoeverre sluit dit alles aan op de visie van de klant?
 3. Markt. Binnen de branche waarop de klantvraag is gericht, zijn vaak ontwikkelingen gaande. We brengen de markt in kaart en gebruiken de gespotte ontwikkelingen in ons voordeel om zo het beste antwoord op de klantvraag te kunnen formuleren. 
 4. Ontwikkelingen. Daarnaast brengen we relevante externe ontwikkelingen in kaart. Denk hierbij aan wijzigingen in wet- en regelgeving en nieuwe technologische ontwikkelingen. We kijken naar alle factoren die van buitenaf invloed hebben op jouw dienstverlening en daarmee op het vraagstuk. .
 5. Stakeholders. Wie zijn de belangrijke spelers rondom het opstellen van eisen, wensen en het beoordelen van je aanbieding? Welke contacten hebben we al met de klant? Hoe is de relatie? In hoeverre kent de klant de organisatie en dienstverlening van die organisatie? Bij een bestaande klant vragen we onszelf af: wat gaat er goed en wat kan er beter?
 6. Expertise. Welke producten en diensten kunnen we aanbieden? Wat zijn de USP’s van ons product of dienst en welke resultaten kunnen we hiermee behalen? 

 

De informatie die uit bovenstaande bouwstenen naar voren komt, gebruiken we om de Roger Tool in te vullen. Zo kunnen we volledig en correct antwoord geven op het door jou gepresenteerde vraagstuk.

Roger-garanties

Op basis van onze 360°-methodiek en kernwaarden, verzekeren wij je van een aantal vaststaande aspecten in onze dienstverlening. We noemen dit de Roger-garanties.

Jouw garanties

 1. Gebundelde expertise (procuremanagement, tendermanagement en matchmaking).
 2. Altijd een vast team.
 3. Vier ogen, één aanspreekpunt. Elke klant krijgt twee Roger consultants toegewezen.
 4. We spelen advocaat van de duivel wanneer dit nodig is, dit kan er soms voor zorgen dat je ons ervaart als een pain in the ass
 5. Exclusiviteit. We zitten nooit tegelijkertijd aan de procurement zijde en aan de tendermanagement zijde van de tafel. Daarnaast begeleiden we nooit tegelijkertijd twee klanten die inschrijven op dezelfde tender. 
 6. What happens in your tender, stays in your tender. Aan de hand van deze garanties kunnen we bij Roger onderscheidend zijn in kwaliteit op het gebied van proces, vorm én inhoud.