Expertise

Aanbesteding Sociaal Domein

In de tribe Sociaal Domein doen onze consultants verschillende inschrijf- en inkooptrajecten gericht op de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Denk daarbij aan aanbestedingen die passende en betaalbare ondersteuning mogelijk maken voor alle inwoners die dat nodig hebben, maar ook de nieuwe contracten die werden afgesloten voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering 2022.

We leiden onze consultants op met de nodige expertise door middel van interne en externe trainingsmodules over aanbesteden in het Sociaal Domein en inhoudelijke kennis van het Sociaal Domein. Op deze manier zijn ze altijd de beste partner voor onze opdrachtgevers.

Aanbesteding Jeugdwet en Wmo aanbestedingen bij Roger

Roger heeft kennis van zowel het inschrijfproces op een aanbesteding, als het helpen van de aanbestedende dienst. Deze Roger Methodiek ‘360º Tendermanagement’ maakt Roger ongeëvenaard.

Onze aanpak is ontstaan uit de overtuiging dat de uitslag van een aanbesteding het begin is van een goed partnerschap. Als aanbestedende dienst moet je er daarom voor zorgen dat de uitdaging centraal staat en moet je hierin excelleren. Wil je inschrijven op de aanbesteding, dan moet je duidelijk kunnen laten zien dat je deze uitdaging begrijpt en een oplossing kunt bieden die voor de aanbestedende dienst duidelijk is. Roger helpt je bij het bedneken en uitschrijven van de strategie, en de uitvoering van alle facetten van het tenderproces, en zet hiervoor een multidisciplinair team tender experts in per opdracht. Met onze 360º-methodiek pakken we Jeugdwet aanbestedingen en Wmo aanbestedingen voor je op: doeltreffend en met kennis over de markt. Wij hebben de juiste kennis in huis, en we kunnen effectief en efficiënt handelen. Daardoor hebben wij de juiste aanpak die jou succesvol maakt.

Alles gericht op succes, focus op wat er kan

Door met onze aanpak te focussen op structuur van het proces winnen we tijd om de toegevoegde waarde van jullie organisatie vast te leggen en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Dit zorgt voor de succesfactor. We maken gericht een plan, bepalen samen koers en strategie, brainstormen met de juiste stakeholders en werken dit uit. Daarbij houden we dus continu grip op het proces.

Onze werkwijze is erop gericht dat we focussen op wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. We denken buiten de gebaande paden. Iedere organisatie met een duidelijke visie kunnen we helpen met een passende inkoop- of inschrijfstrategie.

SAS-procedure aanbesteding

Het Sociaal Domein zijn veelal Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS-diensten), bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Voor de inkoop van deze diensten gelden ruimere aanbestedingsregels, die het mogelijk maken om de procedure naar eigen inzicht in te richten. Zo zijn de Europese standaard termijnen niet van toepassing en zijn er veel mogelijkheden voor dialoog met aanbieders.

De ruimte die deze procedure – de SAS-procedure – biedt, maakt dat we extra aandacht hebben voor de inrichting hiervan in inkooptrajecten. Wanneer kunnen we de SAS-procedure toepassen? Welke wet- en regelgeving is er van toepassing en welke niet? Welke jurisprudentie is er? Dankzij onze meer ervaren experts in de tribe zorgen we ervoor dat iedereen volledig op de hoogte is en over de meest actuele kennis beschikt.