Expertise

Sociaal domein

In de tribe Sociaal Domein doen onze consultants verschillende inschrijf- en inkooptrajecten gericht op de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Denk daarbij aan aanbestedingen die passende en betaalbare ondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben mogelijk maken, maar ook de nieuwe contracten die werden afgesloten voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering 2022.

We leiden onze consultants op met de nodige expertise door middel van interne- en externe trainingsmodules over aanbesteden in het Sociaal Domein en inhoudelijke kennis van het Sociaal Domein. Op deze manier zijn ze altijd de beste partner voor onze opdrachtgevers.

360° methode

Onze Roger Methodiek ‘360°Tendermanagement’ staat voor het hebben van kennis van beide kanten van de tafel. Hierin is Roger uniek.

Deze aanpak is ontstaan vanuit de overtuiging dat het resultaat van een aanbesteding de start is van een duurzame samenwerking. Dat betekent dat je als aanbestedende dienst moet excelleren in het centraal zetten van de uitdaging. Als inschrijver moet je excelleren in het begrijpen van deze uitdaging en hier een heldere oplossing op bieden. We zijn hierin je strategisch en uitvoerend partner in alle facetten van het proces en zetten daarvoor een multidisciplinair tenderteam per opdracht in. Met onze 360° methodiek pakken wij de aanbestedingen voor je op: doelmatig en met oog voor de markt. Wie bieden de juiste kennis, handelen effectief en efficiënt en zijn daarmee voor jou succesvol.

Alles gericht op succes

Door met onze aanpak te focussen op structuur van het proces winnen we tijd om de toegevoegde waarde van jullie organisatie vast te leggen en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Dit zorgt voor de succesfactor. We maken gericht een plan, bepalen samen koers en strategie, brainstormen met de juiste stakeholders en werken dit uit. Daarbij houden we dus continu grip op het proces.

Focus op wat kan er wel

Onze werkwijze is erop gericht dat we focussen op wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. We denken buiten de gebaande paden. Iedere organisatie met een duidelijke visie kunnen we helpen met een passende inkoop- of inschrijfstrategie.

Binnen Sociaal Domein is er extra aandacht voor aanbesteden volgens de SAS-procedure

Het Sociaal Domein zijn veelal Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS-diensten). Bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Voor de inkoop van deze diensten gelden ruimere aanbestedingsregels, die het mogelijk maken om de procedure naar eigen inzicht in te richten. Zo zijn de Europese standaardtermijnen niet van toepassing en zijn er veel mogelijkheden voor dialoog met aanbieders.

De ruimte die deze procedure – de SAS-procedure – biedt, maakt dat we extra aandacht hebben voor de inrichting hiervan in inkooptrajecten. Wanneer kunnen we de SAS-procedure toepassen? Welke wet- en regelgeving is er van toepassing en welke niet? Welke jurisprudentie is er? Dankzij onze meer ervaren experts in de tribe zorgen we ervoor dat iedereen volledig op de hoogte is en over de meest actuele kennis beschikt.