Expertise

Development

Aanbesteden en inschrijven op aanbestedingen gebeurt in uiteenlopende (sub)-branches. Tribe Development richt zich op het uitbouwen van deze branches naar op zich zelf staande tribes (focusgebieden) binnen Roger.

Onze consultants begeleiden diverse klanten in opkomende branches bij het inschrijven op aanbestedingstrajecten en het opstellen van aanbestedingen aan de inkoopkant. Juist in minder volwassen en/of kleinere branches lopen inschrijvers en aanbestedende diensten vaak tegen moeilijkheden aan. Daarom besteden we in Tribe Development extra aandacht aan interne en externe kennisdeling en het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Zo dragen we bij aan een beter aanbestedingslandschap en deals die voor aanbestedende diensten én aanbieders meerwaarde opleveren.

360° methode

Onze Roger Methodiek ‘360°Tendermanagement’ staat voor het hebben van kennis van beide kanten van de tafel. Hierin is Roger uniek.

Deze aanpak is ontstaan vanuit de overtuiging dat het resultaat van een aanbesteding de start is van een duurzame samenwerking. Dat betekent dat je als aanbestedende dienst moet excelleren in het centraal zetten van de uitdaging. Als inschrijver moet je excelleren in het begrijpen van deze uitdaging en hier een heldere oplossing op bieden. We zijn hierin je strategisch en uitvoerend partner in alle facetten van het proces en zetten daarvoor een multidisciplinair tenderteam per opdracht in. Met onze 360° methodiek pakken wij de aanbestedingen voor je op: doelmatig en met oog voor de markt. Wie bieden de juiste kennis, handelen effectief en efficiënt en zijn daarmee voor jou succesvol.

Alles gericht op succes

Of het nu gaat om het opstellen van een aanbesteding of het inschrijven daarop: de invulling van de behoefte staat centraal. Met onze gestructureerde aanpak focussen we op het achterhalen van de kernvraag (de vraag achter de vraag). Op basis van dat inzicht bepalen we samen de strategie en maken we gericht een plan. Door het gebruik van analyses en brainstorms werken we dit uit. Zo creëren we maximale meerwaarde voor alle partijen en houden we continu grip op het proces.

Binnen Tribe Development is er extra aandacht voor groei

De aanpak binnen onze tribe is gericht op ontwikkeling. Ontwikkeling van klanten, maar ook persoonlijke ontwikkeling van onze consultants. Grote of kleine klanten, senior of junior consultants, er is binnen de Tribe Development extra ruimte voor groei en verbetering. We noemen bewust onze klanten en consultants tegelijk, omdat wij geloven dat samen groeien leidt tot het beste resultaat. Wij leren graag van de expertise van onze klanten en we maken onze klanten graag volwassener en meer bedreven in aanbesteden. Deze cohesie leidt tot partnerships en zorgt ervoor dat we gezamenlijk een hoger niveau weten te bereiken. Op die manier worden onze partners echt ‘fan’ van Roger (en andersom). Het samenbrengen van verschillende klanten en de samenwerking tussen ervaren en beginnende consultants zorgt voor unieke inzichten. Niet alleen over aanbesteden, maar ook op het gebied van bedrijfsontwikkeling.

Of het nu gaat om opkomende (sub-)branches, ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden of het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod: Tribe Development loopt voorop.

Benieuwd naar dit onderwerp?

Vraag het onze experts!

Daina Munnik

Consultant

Bas van Midde

Consultant