Delen op

Tendermanagement

Raamcontract integraal onderhoud openbare ruimte

Een strategische aanpak om een belangrijke vervolgopdracht te winnen


Door Yoeri Pfaff

Consultant

Het Roger-team werd voor deze case beloond met een tien en twee achten op het gebied van kwaliteit. Deze beoordeling resulteerde in een belangrijke vervolgopdracht van 8 jaar voor het integrale openbare onderhoud van een Nederlandse gemeente.

Aanleiding

Onze opdrachtgever was in het bezit van een aflopend raamcontract voor het integraal onderhoud van de openbare ruimte in een Nederlandse gemeente. De opdracht werd opnieuw in de markt gezet voor een periode van 8 jaar. Als vaste partner op het gebied van aanbestedingen begeleidden we hen in het tenderproces. Het grote belang van dit raamcontract gaf extra druk op het traject.

Aanpak

We zijn gestart met het uitvoeren van een uitgebreide klant- en stakeholderanalyse om de klantvraag scherp te krijgen. De ervaringen vanuit het huidige raamcontract hebben we maximaal benut om een strategy-to-win op te stellen. Samen met het uitvoerende team van onze opdrachtgever maakten we de meerwaarde en verbeterpunten van de huidige aanpak inzichtelijk. Dankzij de strategy-to-win waren we in staat om niet alleen de (sub)gunningscriteria maar ook de achterliggende klantvraag perfect te beantwoorden. Het eindresultaat heeft geleid tot een succesvolle voortzetting van een jarenlange samenwerking tussen onze opdrachtgever en de gemeente.

Beoordeling

De beoordelingscommissie beloonde het volgens haar sterke plan met mooie scores. Onze onderscheidende aanpak was volledig in lijn met de verwachtingen van de aanbestedende dienst en onze maatregelen werden gezien als meerwaarde. De uitwerking wekte veel vertrouwen en de uitgeschreven ambitie van onze opdrachtgever om de aanpak door te ontwikkelen met SMART omschreven voorstellen werd beloond met een 10!

Garanties

Vanuit onze unieke methode en 360° aanpak weten we de dienstverlening en klantvraag perfect op elkaar aan te sluiten. Dankzij het partnerschap dat we opbouwen met onze opdrachtgevers weten we hun eigen aanpak in een wervend stuk te verwoorden en op alle criteria meerwaarde te bieden voor de aanbestedende dienst. We gaan verder dan het enkel en alleen opschrijven. We zijn strategisch partner en verlengstuk van de organisatie als het gaat om aanbestedingen.

Extra’s

  • Uitgebreide stakeholderanalyse;
  • Antwoord op de vraag achter de vraag;
  • Meerwaarde op alle beoordelingscriteria;
  • Strategisch samenwerken door een langdurige relatie.

Reflectie door Yoeri Pfaff

“Een wervend stuk is nog geen gewonnen aanbesteding. De sleutel tot succes ligt in het beantwoorden van de klantvraag en het bieden van meerwaarde. Hiervoor zetten we diverse werkvormen in. Een aantrekkelijk en prettig lezend plan is wat mij betreft de kers op de taart. We zien dat langdurige partnerschappen zich uitbetalen in succes voor onze opdrachtgevers. Door projectoverstijgend samen te werken behalen we grote successen en bouwen we samen aan de groei van de organisatie.”