Delen op

Blog

Niet langer leveranciers, maar partners

In veel zien we het fenomeen ‘geen leverancier, maar partner’ al decennia.


Door Quintin ter Linden

Consultant

In de Bouw & Infra sector komt dit begrip de afgelopen paar jaar steeds regelmatiger terug: langdurige partnerschappen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers om van daaruit tot de beste invulling van de opdracht(en) te komen.

Ook in aanbestedingen zien we dit soort uitvragen gebaseerd op partnerschap steeds vaker terugkeren. Bij dit soort aanbestedingen besteedt de aanbestedende dienst het werk niet aan, maar focust men zich op een partnerschap met één of meerdere potentiële opdrachtnemers. De reden hiervoor is dat een aanbestedende dienst het enerzijds lastig vindt om alles goed en volledig kwijt te kunnen in een aanbesteding en anderzijds men optimaal gebruik wil maken van de specifieke creativiteit, kennis en kunde van een aanbieder.

Partnerschap in de uitwerking van de kwalitatieve criteria

Partnerschap staat dan ook steeds meer centraal bij de uitwerking van de kwalitatieve criteria. En de invulling hiervan vormt de sleutel tot succes bij het wel of niet winnen van een aanbesteding. Het gaat erom hoe je als aanbiedende partner de waarden, doelen en belangen van de aanbestedende dienst serieus neemt en vertaalt naar een aanpak. Ook hoe je als beoogde partner, samen met de opdrachtgever en eventueel andere potentiële mede opdrachtnemers, zoekt naar mogelijkheden om hier optimaal invulling aan te geven. Enkele voorbeelden van onderwerpen die hierbij terugkomen:

  • hoe zorg je ervoor dat je een verlengstuk bent van de opdrachtgever;
  • hoe ga je tijdens het partnerschap actief en creatief om met de doelstellingen en wensen van opdrachtgever;
  • hoe borg je het cyclisch leren mogelijk samen met eventuele mede opdrachtnemers.

 

Dit soort uitvragen vraagt om een andere mindset bij het inschrijven op dergelijk aanbestedingen.

Benieuwd hoe Roger jou kan helpen?

De Bouw en Infra wereld heeft natuurlijk veel kennis in huis als het om techniek gaat. Maar het schrijven van complexe plannen die recht doen aan de verwachtingen van de aanbestedende dienst is niet de corebusiness van aannemers en installateurs. Roger is zeer actief binnen de branche Bouw & Infra. We denken graag met inschrijvers mee hoe ze tot de beste inschrijving kunnen komen. Van proces- en projectbegeleiding en juridisch/strategische advisering tot het echte schrijfwerk. Bovendien zijn we ook actief aan de inkoopkant. Door onze 360⁰-methodiek hebben we zowel diepgaande kennis van de inkoop- als van de inschrijfkant. En die kennis gebruiken we in uw voordeel. Zo vergroten we samen uw kans op een winnende aanbesteding. Meer over onze methodiek en aanpak leest u hier.

Heb je hieraan behoefte of wil je een keertje sparren? De consultants van Roger binnen de tribe Bouw & Infra staan voor je klaar! Neem via onderstaand formulier contact met ons op!