Delen op

Tendermanagement

Hoe win ik een raamcontract opnieuw?

Aanbesteding installatietechniek


Het opnieuw winnen van een belangrijk raamcontract lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Voor een klant die actief is in de installatietechniek hebben wij onlangs een belangrijke vervolgopdracht gewonnen. Het betrof een technisch onderhoudscontract bij een grote Nederlandse gemeente. Alle vijf de kwalitatieve stukken, inclusief twee casussen, werden beloond met een 8 door de beoordelingscommissie. Aan de hand van onze aanpak vertellen wij in deze case wat de sleutel tot succes was.

Leren van het verleden centraal stellen

In de beginfase van het schrijven van de kwalitatieve stukken stond het leren van het verleden centraal. Als huidig opdrachtnemer geniet je een kennisvoorsprong op andere inschrijvers. In de aanpak is het van belang deze voorsprong optimaal te benutten. Een veelvoorkomende valkuil hierbij is dat de focus te veel gaat liggen op de bestaande klantkennis. Dit is absoluut kostbare informatie, maar het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan verbeterpunten uit het huidige contract. En bovendien, beantwoord de nieuwe uitvraag altijd volledig. Ons doel was om zowel de goede, als de minder goede ervaringen uit het huidige contract op tafel te krijgen. Om tot deze informatie te komen is de contractbeheerder in de beginfase aangeschoven. Met de nieuwe uitvraag als basis, gecombineerd met de klantkennis en verbeterpunten, formuleerden we de Strategy2Win.

Van Strategy2Win naar concrete maatregelen

Na het scherp krijgen van de strategie aan de hand van de geleerde lessen is het belangrijk om dit te vertalen naar concrete acties en maatregelen. De uitgewerkte strategie verzand anders in mooie beloftes, zonder dat duidelijk is hoe de inschrijver dit gaat bereiken. In de tweede brainstorm zijn we daarom in een interactieve sessie toepasbare ideeën en maatregelen gaan uitwerken. Ieder individueel teamlid kreeg de ruimte om input te bedenken. Deze input is uiteindelijk in gezamenlijkheid besproken en vanuit hier zijn keuzes gemaakt om tot een beantwoording van de gunningscriteria te komen.

Aanpak beloond; 5 keer een 8 gescoord!

De beoordelingscommissie waardeerde de concreetheid van de voorgestelde maatregelen. Dankzij het bieden van concrete acties konden we invulling geven aan de behoefte tot persoonlijk contact. Met onze aanpak in het traject kwamen we niet alleen achter de behoefte van de aanbestedende dienst met betrekking tot een persoonlijke benadering, maar wisten dit om te zetten naar heldere maatregelen. Als huidig opdrachtnemer ben je in staat om de opgebouwde persoonlijke relatie te verstevigen. Gelukkig werd dit ook positief beoordeeld en ons plan heeft uiteindelijk de winst opgeleverd!

Roger kent het belang én de valkuilen

We bewaken volledige beantwoording van de nieuwe uitvraag én maken maximaal gebruik van de beschikbare kennis en ervaring. Wij blijven de kritische vragen stellen om tot de juiste inzichten en antwoorden te komen.

Kennis en ervaring vanuit de 360-graden aanpak

Wij begeleiden zowel inschrijf- als inkooptrajecten en weten hoe de andere kant van de tafel denkt en werkt. Hierdoor kruipen we bij een inschrijftraject in de huid van de aanbestedende dienst; wat willen ze terugzien in het plan? Wil je een belangrijk raamcontract opnieuw winnen? Vul dan onderstaand contactformulier in of benader een van onze consultants!