Delen op

Blog

Nieuw jaar, nieuwe trends

Een nieuw jaar is aangebroken. Dit betekent dat het weer tijd is om de strategie voor 2022 uit te zetten als het gaat om aanbestedingen


Om deze strategie goed toe te passen, is het belangrijk de trends te volgen. Een overzicht van welke trends wij verwachten in het komende jaar op het gebied van HR kan daarbij helpen. Daarvoor heb ik een rondje langs te velden gemaakt.

De verwachte trends voor 2022

1. Mentale gezondheid
Ook in 2022 blijft de focus liggen op de mentale gezondheid. Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Aldus het onderzoek van CBS en TNO. Meer recent blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid dat 43 procent van de mensen ooit last krijgt van een psychische aandoening (denk aan: Burn-out, depressie of een angststoornis). Daar vallen natuurlijk ook veel werknemers onder. Zo blijft ook in 2022 de aandacht voor de mentale gezondheid van werknemers van belang.

2. Hybride werken zet door
Dit nieuwe jaar beginnen we met een lockdown. Het thuiswerken is weer de norm. Toch zie je de trend doorzetten dat werknemers ook na deze pandemie hybride willen blijven werken. Voor organisaties is het van belang goede ondersteunde middelen te faciliteren. Zo blijkt uit onderzoek van Berenschot dat Bijna de helft van de respondenten (45%) bevestigt dat de organisatie maatregelen heeft genomen om de fysieke en/of psychische impact van het thuiswerken te compenseren om gelukkige en fitte werknemers te behouden, zoals aandacht voor de thuiswerkende medewerkers, het voorzien in of vergoeden van een goede werkplekinrichting, het organiseren van workshops en het starten van vitaliteitsprogramma’s. Op dit gebied zie je nu ook de aanbestedingen groeien.

3. Krapte op de arbeidsmarkt
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in het derde kwartaal van 2021 126 openstaande vacatures per 100 werklozen waren. Dit brengt voor organisaties mee dat het moeilijker wordt om talent aan te trekken. Deze trend zet zich ook in 2022 voort. Voor organisaties is het van belang om ook hierop te sturen. Dit zie je nu al terug komen in aanbestedingen, waar met name op het gebied van werving en selectie vaak gevraagd wordt hoe om wordt gegaan met deze krapte.

4. Diversiteit binnen de organisatie
Diversiteit is een onderwerp wat in 2022 in aanbestedingen veel gaat terugkomen. Dit ziet niet alleen op de dienstverlening, maar vooral ook op het medewerkersbestand. Denk daarbij aan, culturele achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, seksualiteit, maar ook medewerkers met een beperking. Om op deze trend goed te kunnen inspelen, is het van belang je eigen medewerkersbestand eens goed door te lichten. Daarnaast is het ook van belang een sterk beleid neer te zetten hoe je als organisatie er voor zorgt dat de diversiteit binnen de organisatie groeit.

Samen met Roger de trends toepassen

Trends worden ook wel omgeschreven als ontwikkelingen. Nu lijkt het misschien onbegonnen werk al deze trends toe te passen in aanbestedingsstukken, maar zowel de Aanbestedende dienst als de inschrijvers kunnen hier hun voordeel mee doen. Roger kan je verder helpen. Door samen de trends te analyseren en bijpassende vragen te stellen, hebben we binnen no time een duidelijke visie en lijn gecreëerd. Met deze handvaten kun je weer gauw verder met het uitvoeren van de dienstverlening, die nu past in de ontwikkelingen van de branche.

Wil je hier eens over sparren met ons? Neem via onderstaand formulier contact met ons op!