Delen op

Whitepaper

Arbeidsvoorwaarden-onderzoek 2021

Jij weet wat je waard bent!


Door Floris van der Heijden

Partner / Consultant

Bid-, tender- of inkoopprofessional, wat ben je waard? Dat was de vraag die wij afgelopen weken veelvuldig hebben gesteld aan alle respondenten. Iedere twee jaar brengen we met het arbeidsvoorwaardenonderzoek de huidige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van bid-, tender- of inkoopprofessional in kaart.

Het doel van het onderzoek is om bid-, tender- of inkoopprofessionals een beter beeld te geven van hun marktwaarde. Hiernaast bieden de resultaten voor werkgevers betrouwbare input bij het creëren en inschalen van nieuwe vacatures.

Begin april vroegen wij bid-, tender- en inkoopprofessionals via de website van Roger, LinkedIn en via een persoonlijke mailing de enquête in te vullen. In totaal hebben 197 respondenten de vragenlijst ingevuld. 34 respondenten zijn verwijderd uit de resultaten. Dit waren respondenten die de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld en respondenten die niet binnen de reikwijdte van het onderzoek vallen. Na omissie zijn er 163 respondenten meegenomen in het onderzoek, waarvan 134 bid- of tenderprofessionals en 29 inkoopprofessionals.

Onderaan deze pagina is het volledige onderzoek terug te vinden. Wanneer u uw naam, achternaam en e-mailadres achterlaat en drukt op verzenden ontvangt u het arbeidsvoorwaardenonderzoek automatisch per mail.

Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan het arbeidsvoorwaardenonderzoek 2021 hartelijk danken voor het invullen van de enquête. Voor vragen over het onderzoek kunt u uiteraard contact met ons opnemen.