Delen op

Procuremanagement

Catering dienstverlening

Concessieovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en cateraar Eurest


Door Robin Verheijden

Consultant

Roger slaagde erin een concessieovereenkomst te sluiten tussen de gemeente Utrecht en cateraar Eurest – Compass Group. De komende jaren werken zij als partners samen om van de meest verantwoorde keuze, ook de lekkerste en meest uitnodigende keuze te maken.

Overtuigen

Roger consultants Robin Verheijden en Jeroen Veenendaal hebben de gemeente Utrecht begeleid bij de inkoop van de Utrechtse catering voor iedereen. Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van inclusiviteit, gezondheid en duurzaamheid. Met behulp van een concurrentiegerichte dialoog heeft de gemeente één cateraar gecontracteerd die de doelstellingen van de gemeente gaat realiseren én – niet te vergeten – ook vooral in staat is om de lekkerste en meest uitnodigende cateringdienstverlening te bieden.

Klantquote door Sanne van Meegdenburg

“Het was een intensief en spannend traject. Zowel voor ons als gemeente als voor de cateraars. Voor beide partijen was de concurrentiegerichte dialoog de eerste keer. We zijn enorm blij met de uitkomst en kunnen bouwen op toekomstbestendig partnerschap met de nieuwe cateraar. Precies zoals we gehoopt hadden! De ondersteuning vanuit Roger is zeer waardevol geweest hierin.”

Garanties

Aanbesteden een papieren werkelijkheid? Op deze manier zeker niet. Door de doelstellingen onderwerp van gesprek te maken tijdens de dialoog, kon de gemeente haar ambities toetsen bij de in catering gespecialiseerde bedrijven. Om deze eventueel, op basis van vakkennis, nog aan te passen en verduidelijken. Succes gegarandeerd!

Resultaat

De doorlooptijd van een concurrentiegerichte dialoog is langer dan bij een reguliere Europese aanbesteding en vraagt om een grotere tijdsinvestering van zowel de opdrachtgever en de potentiële opdrachtnemers. Toch is dit de extra inspanning waard. Het voeren van dialooggesprekken tijdens de aanbesteding vormt de basis voor een duurzaam partnerschap. Ook de moeilijkere discussiepunten gedurende de contractperiode, worden hierdoor gemakkelijk getackeld.

Reflectie door Robin Verheijden

“Gemeente Utrecht is een koploper, die zich sterk maakt voor een inclusieve, duurzame en gezonde samenleving. Om haar verantwoorde doelstellingen te realiseren, zet de gemeente de expertise van in catering gespecialiseerde bedrijven in. Via de concurrentiegerichte dialoog kregen drie cateraars de kans om op eigen wijze invulling aan de opdracht te geven. Dit was een zeer inspirerende periode!”