Delen op

Procuremanagement

Roltrappen in de buitenlucht

De dialoog als instrument voor complexe situaties


Door Bas van Midde

Consultant

Roger heeft een duurzaam partnership tussen de gemeente Utrecht en een roltrapleverancier gerealiseerd. De werkzaamheden betreffen de installatie en het onderhoud van de roltrappen op het Jaarbeursplein. Deze bevinden zich in een zeer complexe situatie.

Overtuigen

Roger consultants Bas van Midde en Jeroen Veenendaal hebben de gemeente Utrecht geholpen bij het contracteren van een nieuwe partij voor het leveren en onderhouden van vier roltrappen op het Jaarbeursplein. De roltrappen hebben een belangrijke verbindingsfunctie in het loopverkeer tussen onder andere de Jaarbeurs, het Beatrix Theater, het World Trade Center en Station Utrecht Centraal. De roltrappen bevinden zich in de buitenlucht, er zijn continu werkzaamheden op het Jaarbeursplein en een overkapping bleek niet mogelijk. De roltrappen stonden mede hierdoor veel stil en dit maakte het vinden van een geschikte oplossing een grote uitdaging. Het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog en het overtuigen van de betrokken partijen en personen van het nut van deze procedure, bleken de sleutel tot succes.

Garanties

Een bekend fenomeen binnen dialooggerichte aanbestedingen is een voorzichtige houding bij marktpartijen. Geselecteerde Gegadigden staan niet altijd te springen om het achterste van hun tong te laten zien. Aanbestedende Diensten vallen tegelijkertijd makkelijk terug in een klassieke houding waarbij de Opdrachtgever bepaalt en Opdrachtnemer volgt. Roger maakt zich hard voor het verkleinen van het gat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Door de garanties van inlevingsvermogen, 360 graden specialisme en inzet van onze kernwaarde ‘We vragen door’ hebben wij gemeente en marktpartij vrij met elkaar kunnen laten sparren.

Extra's

De gemeente heeft een partij weten te contracteren die ook commitment en verantwoordelijkheid voor externe factoren afgeeft, terwijl de contractant een overeenkomst van 23 jaar heeft binnengehaald. Naar het schijnt, is wat een onmogelijke opgave leek tot een win-win situatie uitgegroeid. Bijkomend voordeel is dat meerdere stakeholders de dialooggerichte aanbesteding in een ander licht hebben gezien. Naarmate het proces vorderde, werden de betrokkenen steeds enthousiaster. Hopelijk stellen zij bij toekomstige aanbestedingsvraagstukken de concurrentiegerichte dialoog nu zelf als oplossingsrichting voor!

Reflectie door Bas van Midde

“Complexe vraagstukken hebben dialoog nodig. Vaak blijkt tijdens de dialoog dat Aanbestedende Dienst en Inschrijver helemaal niet zover uit elkaar staan als lijkt. De concurrentiegerichte dialoog bleek in dit geval een zeer geschikt instrument om dit aan te tonen. Onze impact werd duidelijk uit hoe het team van alles willen voorschrijven, 360 graden draaide naar het initiatief bij de marktpartijen laten.”