Delen op

Blog

Dit gaat AI veranderen in aanbesteden

AI in aanbestedingen


Door Bernard Bouwmeester

Consultant

Artificial intelligence is inmiddels niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. In deze blog geven we je inzicht in 6 veranderingen die AI teweeg gaat brengen in aanbestedingen.

1. Stroomlijning van processen: Efficiënt doorgronden, samenvatten en ordenen van (aanbestedings)documenten

Er gaat vaak aanzienlijke tijd verloren aan repetitieve taken, zoals het doorlezen van documentatie. Dankzij AI-gebaseerde systemen kunnen deze tijdrovende activiteiten geautomatiseerd worden, waardoor waardevolle tijd en middelen vrijkomen voor meer strategische inspanningen. AI-gebaseerde systemen (zoals document clustering) zijn in staat om de kern van de uitvraag te achterhalen, versnipperde informatie over bepaalde onderwerpen over de verschillende documenten te bundelen en een analyse te doen naar mogelijke onvolledigheden.

2. Machine learning voor inschrijfstrategieën:

Machine learning-algoritmen zullen worden gebruikt om automatisch biedingsstrategieën aan te passen op basis van veranderende marktomstandigheden. Deze algoritmen kunnen leren welke biedingen leiden tot optimale resultaten in verschillende situaties en deze kennis toepassen om biedingen te optimaliseren.

Bij strategievorming moeten inschrijvers toch oppassen voor overmatige afhankelijkheid van technologie. Het volledig elimineren van menselijke betrokkenheid kan leiden tot een gebrek aan menselijke intuïtie, flexibiliteit en creativiteit. Complexiteit, onverwachte situaties, onvolledige informatie en recente ontwikkelingen kunnen de systemen soms toch overstijgen.

3. Kansen en Risicobeheer: Identificeren en mitigeren

Een andere verandering die AI binnen het aanbestedingsproces teweegbrengt, is het vermogen om risico’s te herkennen en voorspellingen te doen op basis van onder andere contractuele elementen, locatiegegevens, ontwerptekeningen en technische specificaties. Door historische gegevens te analyseren, kan AI potentiële kansen en risico’s identificeren. Aanvullend hierop kunnen beheersmaatregelen worden benoemd.

Een nadeel is dat risicobeheer niet enkel gebaseerd is op het verleden. Nieuwe en onvoorziene situaties kunnen zich voordoen, en AI-modellen zijn mogelijk niet altijd in staat om dergelijke unieke omstandigheden adequaat te adresseren.

4. Generatie van documenten: EMVI-plannen en contractdocumenten.

AI aangedreven door Natural language processing (NLP) zal inschrijvers helpen bij het opstellen van effectieve EMVI-teksten. Het kan suggesties doen voor tekst die aanspreekt op de aanbestedende dienst, rekening houdend met trends en EMVI scores uit het verleden. Hierbij zal de mens toch invloed uit blijven oefenen om de nuances en context goed weer te geven.

Anderzijds zullen aanbestedende diensten NLP gebruiken voor het opstellen van aanbestedings- en contractdocumenten. Denk hierbij aan documenten als contracten, leidraden, en specificaties.

5. Beoordelen en reviewen: EMVI-plannen

AI-tools zijn in staat om op basis van beoordelingscriteria opgestelde plannen te reviewen dan wel te beoordelen. Inschrijvende partijen zullen dit gebruiken om de inschrijving te optimaliseren en te laten reviewen op basis van het beoordelingskader.  Aanbestedende diensten zullen het gebruiken als hulpmiddel voor een objectieve beoordeling.

Subjectieve elementen en context begrijpen zijn ook hier aandachtspunten waar de mens op moet inspringen.

6. Verandering in gunningsmodellen: Focus op mens én AI

In de huidige markt vormen EMVI-plannen een groot deel van het kwaliteitsaandeel in aanbestedingen. Door de veranderingen zoals hierboven in punt 4 en 5 benoemd, zullen aanbestedende diensten het onderscheidende vermogen en meerwaarde van inschrijvers steeds minder uit geschreven tekst halen. De focus zal meer gaan naar de meerwaarde van bijvoorbeeld het projectteam door het afnemen van assessments.

Een andere insteek is een gunningscriteria met betrekking tot A.I. Bijvoorbeeld: Hoe wordt A.I. toegepast in de uitvoering / dienstverlening van de opdracht

Conclusie

In de uitgestrektheid van de AI-revolutie is het duidelijk dat de toekomst van aanbesteden er anders uit zal zien dan vandaag. Het samenspel tussen AI en menselijke expertise vormt de kern van deze transformatie. Het vinden van de juiste balans is van cruciaal belang voor een optimale en doelmatige aanbesteding

AI-event op 5 oktober

Wil jij de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI en aanbesteden ook niet missen en voor blijven lopen?

Schrijf je dan nu in voor ons GRATIS AI-event op 5 oktober. Via onderstaande link.

Ik wil gratis deelnemen aan dit event!

Inschrijven kan tot en met 29 september. Wees er snel bij, het aantal beschikbare plaatsten in beperkt. Na aanmelding nemen we contact met je op!