Delen op

Blog

“Bouwbedrijven mijden grote infraprojecten”

Bouw aanbesteding


Door Yoeri Pfaff

Consultant

Die kop van het Financieel Dagblad deed een hoop stof opwaaien. Het animo voor complexe opdrachten bij aannemers blijkt de afgelopen jaren af te nemen. Voor de grootscheepse vernieuwing van de Van Brienenoordbrug, een prestigieus project, is slechts één gegadigde in de race. Ondanks een uitgebreide consultatie van de markt, voorafgaand aan de publicatie van de aanbesteding. In dit geval lijkt, volgens de Cobouw, onvoldoende geluisterd te zijn naar de adviezen uit de markt. Er was kritiek op de contractvorm en op het ongelijke speelveld, gecreëerd door de gestelde eisen.  

Als we uitzoomen op deze casus zien we bij Roger in de aanbestedingspraktijk twee veelvoorkomende redenen waardoor aannemers besluiten niet in te schrijven: 

  1. Het programma van eisen stelt (onnodig) hoge eisen en leidt tot een te hoog risicoprofiel. 
  2. De prijs/kwaliteitverhouding waardeert onderscheidend vermogen onvoldoende.  

 

In deze blog beschouwen we deze trend vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst én inschrijvende partijen. Beide partijen hebben hun rol in het behouden van een gezonde arbeidsmarkt. 

Het perspectief van de aanbestedende diensten

Het spreekt voor zich dat het gebrek aan concurrentie een zorgwekkende trend is voor aanbestedende diensten. Er is weinig concurrentiedruk, waardoor prijzen mogelijk hoger uitvallen. Dit heeft weer een aanzienlijke financiële impact op de beschikbare budgetten. Ook ontmoedigt het ontbreken van concurrentie de innovatiedrang van marktpartijen. Ten slotte is het lastig om te bepalen óf de beste inschrijving op tafel ligt, omdat je vergelijkingsmateriaal mist. Genoeg redenen dus om in te zetten op voldoende inschrijvers.  

Ons advies aan aanbestedende diensten 

  • Sta open voor de adviezen uit de markt. Neem ze serieus en zie ze als een verrijking van je aanbestedingsplan. Wees daarbij bereid om terug naar de tekentafel te gaan. Liever in één keer goed, dan een aanbesteding met weinig (kwalitatieve) inschrijvingen. Wees voorzichtig met het hergebruiken en aanvullen van bestekken of programma’s van eisen.
  • Weeg de toegevoegde waarde en impact van eisen iedere keer opnieuw af. Zo hou je uitvragen simpel en doeltreffend.  
  • Kies gunningscriteria waarmee inschrijvers hun onderscheidend vermogen kunnen verzilveren. Voegt het écht iets toe om een uitgebreide SMART omschrijving van een ‘standaard’ werkwijze te vragen? Waarschijnlijk hoor je liever hoe marktpartijen kansen creëren voor de maatschappij, de kwaliteit van het werk of ontlasting van het milieu. Bewaak hierbij een goede prijs/kwaliteitverhouding. Dit begint bij een degelijke, onderbouwde raming. Het is verstandig om het model, aan de hand van fictieve inschrijfscenario’s, door te rekenen voor publicatie.  

Het perspectief van de inschrijvende partijen

Een marktpartij denkt wellicht: ‘Kat in het bakkie, ik ben de enige inschrijver’. Maar ook voor marktpartijen is dit geen gunstige ontwikkeling. In de eerste plaats omdat een aanbestedende dienst kan besluiten de opdracht niet te gunnen, vanwege het gebrek aan concurrentie. Bovendien komt de afgenomen innovatieprikkel de branche in zijn geheel niet ten goede. Stilstaan is achteruitgaan zullen we maar zeggen. Tenslotte valt er ook wat te zeggen over het gebrek aan leerervaring en groeikansen. Een aanbesteding in concurrentie is de perfecte gelegenheid om te peilen waar je als marktpartij staat en hoe je kunt verbeteren.  

Ons advies aan marktpartijen  

  • Maak slim gebruik van aangeboden marktconsultaties én zoek daarbuiten contact met je potentiële opdrachtgevers. De ‘pre-tenderfase’ is de ideale gelegenheid om de inkoopbehoefte tijdig bij te sturen. Op tijd beginnen? Zo doe je dat 
  • Blijf in gesprek met aanbestedende diensten. Ook tijdens de aanbesteding is er voldoende ruimte voor dialoog. Loop je aan tegen onredelijke eisen? Leg dit voor aan de aanbestedende dienst via de Nota van Inlichtingen of de berichtenmodule. Gebruik onze 7 tips om effectievere vragen te stellen 

Behoud een gezonde aanbestedingsmarkt

Laten we hopen dat het Rijkswaterstaat lukt om een geschikte partner te vinden voor deze uitdagende klus in Rotterdam. De langste boogbrug van Nederland is met twaalf rijstroken een van de drukste in Europa en hij is hoognodig toe aan een opknapbeurt! 

Het winnen óf gunnen van een aanbesteding, dat is waar Rogers voor gaan. Met een duurzaam resultaat tot gevolg. Door onze gebundelde ervaring aan zowel de inkoop- als inschrijfzijde (nooit tegelijk natuurlijk😉), snappen we de behoeften en uitdagingen aan beide kanten van de aanbestedingstafel. Ben je een aanbestedende dienst die een aantrekkelijke aanbesteding in de markt wil zetten of een marktpartij die succesvol wil tenderen? Wij staan klaar om je doelen te bereiken!